×
  • طراحی سازه های فولادی به روش ضریب بار و ضریب مقاومت (LRFD)

    مک کورمک - ترجمه: فریدون ایرانی

Click on cover to enlarge.
10 - 12Hours to read