×
  • Earthquake Nation: The Cultural Politics of Japanese Seismicity, 1868-1930

    Zhongliang Wu Changsheng Jiang Xiaojun Li Guangjun Li Zhifeng Ding (auth.)

Click on cover to enlarge.
7 - 8Hours to read