×
  • Computer Engineering and Technology: 16th National Conference, NCCET 2012, Shanghai, China, August 17-19, 2012, Revised Selected Papers

    Zhuo Ma Zhenyu Zhao Yang Guo Lunguo Xie Jinshan Yu (auth.) Weixia Xu Liquan Xiao Pingjing Lu Jinwen Li Chengyi Zhang (eds.)

Click on cover to enlarge.
6 - 7Hours to read