در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Thomas Kuhn's "linguistic turn" and the legacy of logical empiricism : incommensurability, rationality and the search for truth

    Kuhn, Thomas S. Popper, Karl Raimund Kuhn, Thomas S. Feyerabend, Paul Gattei, Stefano Popper, Karl Raimund

Click on cover to enlarge.
6 - 7Hours to read