در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Компьютерные инструменты в образовании. - СПб.: Изд-во ЦПО ''Информатизация образования'', 1998, №2, С. 15-23. ''Сценарий-W'' - инструмент преподавателя в среде Windows

    Бойкачев К.К. Новик И.З.

Click on cover to enlarge.
0 - 1Hours to read