×
  • Algorithmic Game Theory: Third International Symposium, SAGT 2010, Athens, Greece, October 18-20, 2010. Proceedings

    Amos Fiat Christos Papadimitriou (auth.) Spyros Kontogiannis Elias Koutsoupias Paul G. Spirakis (eds.)

Click on cover to enlarge.
8 - 9Hours to read