در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Управление проектами  основы профессиональных знаний, национальные требования к компетентности специалистов

    Воропаев В. И. (ред.)

Click on cover to enlarge.