در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Dictionary of quotations from ancient and modern, English and foreign sources : including phrases, mottoes, maxims, proverbs, definitions, aphorisms, and sayings of the wise men, in their bearing on life, literature, speculation, science, art, religion, and morals, especially in the modern aspects of them

    Wood James

Click on cover to enlarge.
15 - 17Hours to read