در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Gas phase NMR

    Karol Jackowski Karol Jackowski Michal Jaszunski William Price Cynthia Jameson Roderick E Wasylishen Alexander A Marchione Wlodzimierz Makulski Stephan P A Sauer Kenneth Ruud Rodolfo Acosta Boguslaw Tomanek Mitchell Albert

Click on cover to enlarge.
9 - 10Hours to read