در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • 200 актуальных вопросов практики применения земельного законодательства: [акты высших судебных инстанций по проблемам практики применения земельного законодательства, ответы на вопросы о связи земельных участков с находящимися на них объектами недвижимости, судебная практика по делам об аренде, ипотеке и иных способах распоряжения земельными участками и регистрации прав и сделок с землей]

    В. В. Бриксов

Click on cover to enlarge.
4 - 5Hours to read