در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Краткий справочник по военно-инженерному делу; Заграждения

    Карбышев Дмитрий Михайлович Перевод с.Э.Фриша. Под редакцией и с примечаниями В.Р.Бурсиана и Ю.А.Круткова.

Click on cover to enlarge.
6 - 7Hours to read