در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Технология добычи полезных ископаемых со дна озер, морей и океанов

    Г.А.Нурок Ю.В.Бруякин Ю.В.Бубис Л.Н.Молочников К.В.Яблоков. Под общей редакцией чл.-кор. АН СССР В.В.Ржевского и проф. д-ра техн. наук Г.А.Нурока.

Click on cover to enlarge.
4 - 5Hours to read