در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • В сб. науч. ст. ''Интернет-порталы: содержание и технологии''. Выпуск 4 / Редкол.: А.Н. Тихонов (пред.) и др.; ФГУ ГНИИ ИТТ ''Информика''. - М.: Просвещение, 2007. - С. 362-385. Вопросы создания университетского образовательного портала как части информационной среды вуза

    Крюков В.В. Шахгельдян К.И.

Click on cover to enlarge.
0 - 1Hours to read