در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Lincoln's Enduring Legacy: Perspective from Great Thinkers, Great Leaders, and the American Experiment

    William D. Pederson Frank J. Williams Danny Adkison John Barr Byron Daynes David Demaree Gordon Henderson James Macdonald David Mass David Nordquest Norman W. Provizer Hyrum Salmond Mary Elizabeth Stockwell Richard Striner Robert P. Watson Richard M. Yon

Click on cover to enlarge.
6 - 7Hours to read