در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Gaither's Dictionary of Scientific Quotations: A Collection of Approximately 27,000 Quotations Pertaining to Archaeology, Architecture, Astronomy, Biology, Botany, Chemistry, Cosmology, Darwinism, Engineering, Geology, Mathematics, Medicine, Nature, Nursing, Paleontology, Philosophy, Physics, Probability, Science, Statistics, Technology, Theory, Universe, and Zoology

    Carl C. Gaither Alma E. Cavazos-Gaither (auth.) Carl C. Gaither Alma E. Cavazos-Gaither (eds.)

Click on cover to enlarge.
63 - 65Hours to read