• Tung-Tien Sun Feng-Xia Liang Xue-Ru Wu (auth.) Laurence S. Baskin Simon W. Hayward (eds.)