در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Решение задачи Дирихле для уравнения Лапласа методом конечных разностей. Методические указания для выполнения лабораторно-практической работы

    Бундаев В.В. Дамбаев Ж.Г. Даширабданов В.Д. Алтаев А.А.

Click on cover to enlarge.
0 - 1Hours to read