در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Антикризисное управление : Теория и практика : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. экономики и упр.

    Захаров, Владимир Яковлевич Блинов, Андрей Олегович Хавин, Дмитрий Валерьевич

Click on cover to enlarge.