در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ. ЧАСТЬ 1. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ЭЛЕКТРОФИЗИКИ В СИСТЕМЕ MATLAB. КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПРАКТИКУМ: Учебное пособие

    Аверьянов Г.П. Будкин В.А. Дмитриева В.В.

Click on cover to enlarge.
2 - 3Hours to read