در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Методические указания к выполнению автоматизированного контроля знаний студентов по курсовому проекту ''Выбор элементов и устройств автоматики для систем автоматического управления с использованием персональных ЭВМ и удаленных баз данных''

    Фалк Г.Б. Карпов В.Э. Карпова И.П.

Click on cover to enlarge.
0 - 1Hours to read