• Myoung-soo Park Jonk-ki Kim Tai-sung Hur Nag-hwan Kim Eun-sil Lee Yo-seop Woo (auth.) Shinji Shimojo Shingo Ichii Tok-Wang Ling Kwan-Ho Song (eds.)