در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Методическое пособие к лабораторному практикуму по физической химии (Часть 1. Химическая термодинамика) для студентов химического факультета

    Маршаков И.К. Введенский А.В. Кравченко Т.А Калужина С.А. Кондрашин В.Ю. Соцкая Н.В. Тутукина Н.М. Бобринская Е.В. Козадеров О.А. Протасова И.В.

Click on cover to enlarge.
2 - 3Hours to read