در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Лев Эммануилович Гуревич. Воспоминания друзей, коллег и учеников. Избранные труды

    Каганов М.И. Яссиевич И.Н. Чернин А.Д. Днепров В.Д. Сена Л.А. Глинер Э.Б. Ахиезер А.И. Павлов С.Т. Корнблит И.Я. Гельмонт Б.Л. Зегря Г.Г. Гуревич Л.Э. Ипатова И.П. Эфрос А.Л. Шкловский Б.И. Гасымов Т.М. Крылов Е.Т. Лебединский А.И. Левин Б.Ю. Грибов В.Н. Мостепаненко В. Чечев В.П. Финкельштейн А.М. Рубан В.А. Крамаровский Я.М.

Click on cover to enlarge.
7 - 8Hours to read