×
  • Psychotherapie-Manual: Sammlung psychotherapeutischer Techniken und Einzelverfahren

    S. von Aster T. Ayllon L. Blöschl H. Breuninger M. H. Bruch D. D. Burns M. A. Cole L. Echelmeyer E. M. Fahrner F. Försterling G. Haag I. Hand S. Haselmann M. Hautzinger D. Hellhammer A. Hirsch N. Hoffmann P. Innerhofer R. de Jong G. Kockott D. Kropf P. Kutter A. A. Lazarus M. Linden M. Manns V. Meyer W. R. Minsel H. P. Müller R. W. Novaco M. Perry F. Petermann U. Petermann H. Reinecker F. Rötzer W. L. Roth U. Rüger J. Sandler S. Schmidtchen W. Schulz J. Stechow H. Stegat P. Steiger L. Süllwold G. S. Tryon J. Young A. Wild-Missong (auth.) Michael Linden Martin Hautzinger Lilian Blöschl Nicolas Hoffmann A. John Rush M. D. Lilo Süllwold H. C. Steinhausen (eds.)

Click on cover to enlarge.
7 - 8Hours to read