در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Теория алгоритмов: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям ''Информатика и вычислительная техника'', ''Информационные системы и технологии''

    Плиско В.Е.

Click on cover to enlarge.
0 - 1Hours to read