×
  • Биологическое разнообразие. Интродукция растений. Материалы научной конференции (12-15 декабря 1995 г., Санкт-Петербург)

    Васильева И.М. Власов Д.Ю. Камелин Р.В. Титова Г.Е. Авдеева Е.А. Адонина Н.П. Алеева Л.Д. Бреус И.П. Булыгин Н.Е. Бутузова О.Г. Васильев Н.П. Власов Д.Ю. Георгиев А.В. Дроздов С.Н. Дымова O.B. Елисеева Л.М. Кадошникова И.Г. Казаринова Н.В. Камелин Р.В. Кармышева Н.И. Карписонова Р.А. Карпун Ю.Н. Кирьянов А.А. Клепшина Л.Г. Колцун М.Б. Колесникова Е.Г. Лихонос Т.А. Ломаченко Н.В. Лунина Н.М. Мазуренко М.Т. Мамаев С.А. Мамушина Н.С. Музыка Г.И. Мулдашев А.А. Муравьева Д.А. Настас З.Д. Обшатко Л.А. Озерова Л.В. Орленок Е.И. Разоренова Т.С. Рейнвальд В.М. Роговская Л.Я. Сенцов М.Ф. Сергейчик А.А. Сергейчик С.А. Сидорович Е.А. Сидорук Т.Н. Сикура И.И. Табаленкова Г.Н. Таршис Г.И. Титова Г.Е. Тихонова В.Л. Тодираш Н.А. Тушканова О.В. Частухина С.А. Чаховский А.А. Янбаев Ю.А. Яненко Т.Г.

Click on cover to enlarge.
5 - 6Hours to read