در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Популярно-техническая энциклопедия. (Что, как и из чего делается)

    Лукьянов П. М. Составлено: С.А.Ивлевым Н.М.Караваевым В.М.Куликовым П.М.Лукьяновым Н.Н.Малютиным Г.Д.Мариенгоф П.А.Мошкиным П.Г.Сергеевым Л.А.Тумерманом и И.М.Щербаковым. Под общей редакцией П.М.Лукьянова

Click on cover to enlarge.
10 - 12Hours to read