×
  • Дисперсионная идентификация

    Под ред. Н. С. Райбмана Райбман, Наум Самойлович Капитоненко, В.В. Овсепян, Ф.А. Варлаки, П.М.

Click on cover to enlarge.