×
  • Acid rain 2000: Proceedings from the 6th International Conference on Acidic Deposition: Looking back to the past and thinking of the future Tsukuba, Japan, 10–16 December 2000 Volume III/III Conference Statement Plenary and Keynote Papers

    Eugenija Kupčinskienė (auth.) Kenichi Satake Junko Shindo Takejiro Takamatsu Takanori Nakano Shigeru Aoki Tsutomu Fukuyama Shiro Hatakeyama Kazukamasa Ikuta Munetsugu Kawashima Yoshihisa Kohno Satoru Kojima Kentaro Murano Toshiichi Okita Hiroshi Taoda Kinichi Tsunoda Makoto Tsurumi (eds.)

Click on cover to enlarge.
21 - 23Hours to read