×
  • U-booty typu VII. Geneza, opis konstrukcji, budowa

    Przemyslaw Federowicz

Click on cover to enlarge.
1 - 2Hours to read