در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Компьютерные инструменты в образовании. - СПб.: Изд-во ЦПО ''Информатизация образования'', 1998, №1, С.67-75. Элементы теории множеств. Система: ее структура и состояние

    Дмитриева М. Павлова М.

Click on cover to enlarge.
0 - 1Hours to read