در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Геометрическая теория рассеяния ускоренных электронов на кристаллах: Описание к лабораторному практикуму по курсу ''Методы исследования структуры твердых тел''

    Кудрявцева Р.В. Павлов А.Д. Шиляев П.А.

Click on cover to enlarge.
0 - 1Hours to read