×
  • Remote Sensing of the Environment and Radiation Transfer: An Introductory Survey

    Anatoly Kuznetsov Irina Melnikova Dmitry Pozdnyakov Olga Seroukhova Alexander Vasilyev (auth.)

Click on cover to enlarge.
4 - 5Hours to read