×
  • The General Principles of Law as Applied by International Tribunals to Disputes on Attribution and Exercise of State Jurisdiction: Proefschrift ter Verkrijging van den Graad van Doctor in de Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Leiden, op Gezag van den Rector Magnificus Dr. B. G. Escher, Hoogleeraar in de Faculteit der Wis- en Natuurkunde, Publiek te Verdedigen op Woensdag 3 April 1946, des Namiddags te 3 Uur

    Alexander Marie Stuyt (auth.)

Click on cover to enlarge.
6 - 7Hours to read