• Barbara Dunin-Keplicz Andrzej Jankowski Andrzej Skowron Marcin Szczuka (Editors)