در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Adsorption on Surfaces and Surface Diffusion of Adsorbates (Landolt-Börnstein: Numerical Data and Functional Relationships in Science and Technology - New Series Condensed Matter)

    E.I. Altman M. Bienfait H.P. Bonzel R. Diehl M.Y.L. Jung V.G. Lifshitz M.E. Michel R. Miranda R. McGrath K. Oura A.A. Saranin E.G. Seebauer P. Zeppenfeld A.V. Zotov

Click on cover to enlarge.
12 - 14Hours to read