• Jian Fu Haibo He Qing Liu Zhen Ni (auth.) Derong Liu Huaguang Zhang Marios Polycarpou Cesare Alippi Haibo He (eds.)