در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Elastohydrodynamics - '96 Fundamentals and Applications in Lubrication and Traction, Proceedings of the 23rd Leeds-Lyon Symposium on Tribology held in the Institute of Tribology, Department of Mechanical Engineering

    D. Dowson C.M. Taylor T.H.C. Childs G. Dalmaz Y. Berthier L. Flamand J.-M. Georges and A.A. Lubrecht (Eds.)

Click on cover to enlarge.