در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Труды Института системного программирования РАН. Том 10. Обеспечение надежности и совместимости Linux-систем. 2006 г.

    Под редакцией чл.-корр. РАН В.П. Иванникова. Редактор-составитель В.В. Кулямин

Click on cover to enlarge.
2 - 3Hours to read