×
  • Αναπαριστώντας και παρεμβαίνοντας. Εισαγωγικά θέματα στη φιλοσοφία της φυσικής επιστήμης

    Ian Hacking Τάσος Τσιαντούλας (μετάφραση)

Click on cover to enlarge.
9 - 10Hours to read