در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • A First Example of a Lyotropic Smectic C* Analog Phase: Design, Properties and Chirality Effects

    Johanna Ricarda Bruckner (auth.)

Click on cover to enlarge.