در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Суперсплавы II: Жаропрочные материалы для аэрокосмических и промышленных энергоустановок. В 2-х книгах (Superalloys II) . Научное издание

    Симс Ч. Т. Под редакцией Ч.Т.Симса Н.С.Столоффа У.К.Xагеля. Перевод с английского Ю.П.Либерова А.Б.Цепелева. Под редакцией Р.Е.Шалина.

Click on cover to enlarge.
4 - 5Hours to read