• T. V. Astakhova S. V. Petrova I. I. Tsitovich M. A. Roytberg (auth.) Nikolay Kolchanov Ralf Hofestaedt Luciano Milanesi (eds.)