در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • 5th International Symposium on High Temperature Metallurgical Processing

    Tao Jiang,Jiann-Yang Hwang,Mark E. Schlesinger, et al.John Wiley & Sons, Inc.|Wiley||Wiley-TMSAdult NonfictionScience, TechnologyLanguage(s): EnglishOn sale date: 07.02.2014Street date: 10.01.2014Preview

Click on cover to enlarge.
15 - 17Hours to read