• Triantafyllia Nikolaou Dionysia Kolokotsa George Stavrakakis Apostolos Apostolou Corneliu Munteanu (auth.)