در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Support vector machines : optimization based theory, algorithms, and extensions

    Naiyang Deng Yingjie Tian Chunhua Zhang

Click on cover to enlarge.