• Под ред. К. И. Величко В. Ф. Новицкого А. В. Шварца и др.