• Jacek F. Gieras Zbigniew J. Piech Bronislaw Tomczuk