در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Designers' Guide to Eurocode 8 - Design of Bridges for Earthquake Resistance EN 1998-2

    Kolias, Basil Fardis, Michael N. Pecker, Alain

Click on cover to enlarge.
5 - 6Hours to read