در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Designers' Guide to EN 1992-1-2 Eurocode 2: Design of concrete structures. Part 2: Concrete Bridges (Designers' Guides to the Eurocodes)

    C.R. Hendy & D.A. Smith (Editor)

Click on cover to enlarge.
7 - 8Hours to read